• 0973.344.828 -
  • aloha.edu.vn@gmail.com

30+ Học Bổng Cho Du Học Sinh Tại Nhật Bản

Du học Nhật Bản là định hướng tương lai của rất nhiều người. Tuy nhiên, đối với một số bạn việc xin học bổng để du học Nhật Bản thường gặp khó khăn do chưa trang bị được đầy đủ kiến thức hoặc chưa biết đến những học bổng cho du học sinh tại Nhật mà bất cứ du học sinh nào cũng có thể xin được. Aloha xin chia sẻ với các bạn danh sách học bổng cho du học sinh tại Nhật.

1. Danh Sách Học Bổng Cho Du Học Sinh Tại Nhật

Danh sách học bổng quốc phí, học bổng tư nhân, học bổng phát báo, … cho du học sinh tại Nhật.

Học bổng MEXT

Số tiền được trợ cấp: Khoảng 140,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: Đến khi tốt nghiệp

Nơi xin học bổng: Xin từ khi ở Việt Nam

Học bổng Lawson

Số tiền được trợ cấp: 130,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 1 năm

Nơi xin học bổng: Xin từ khi ở Việt Nam

Học bổng phát báo (Asahi)

Số tiền được trợ cấp: Học phí + Lương baito

Thời gian trợ cấp: Đến khi tốt nghiệp

Nơi xin học bổng: Xin từ khi ở Việt Nam

Học bổng điều dưỡng

Số tiền được trợ cấp: Khoảng 100,000 ~ 140,000/tháng

Nơi xin học bổng: Xin từ khi ở Việt Nam

học bổng cho du học sinh tại nhật

Học bổng khuyến học JASSO

Số tiền được trợ cấp: 30,000 yên/ tháng (trường Nhật Ngữ), 48,000 yên/ tháng (trường Đại học) 65,000 yên/ tháng (trường cao học)

Nơi xin học bổng: Xin ở Nhật Bản đối với học bổng trường Nhật Ngữ. Xin ở trường đại học đối với học bổng đại học. Xin ở trường học cao học đối với học bổng cao học.

Học bổng Maintenance Kyoritsu

Số tiền được trợ cấp: 60,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 1 năm

Nơi xin học bổng: Xin tại trường Nhật ngữ, trường dạy nghề chuyên môn và trường đại học ở Nhật Bản.

Học bổng Maintenance KyoritsuHọc bổng giao lưu quốc tế Kyoritsu

Số tiền được trợ cấp: 100,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 2 năm

Nơi xin học bổng: Xin tại trường dạy nghề chuyên môn và trường đại học ở Nhật Bản.

Học bổng LSH Asia

Số tiền được trợ cấp: 20,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 5 tháng

Nơi xin học bổng: Xin tại trường dạy nghề chuyên môn ở Nhật Bản.

Học bổng Rokko

Số tiền được trợ cấp: 50,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 1 năm

Nơi xin học bổng: trường Hyogo

Học bổng Mizuho

Số tiền được trợ cấp: 120,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 2 năm

Nơi xin học bổng: Đại học năm 1, đại học năm 2 và cao học tại Nhật Bản.

Học bổng Sagawa

Số tiền được trợ cấp: 100,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 2 năm

Nơi xin học bổng: Đại học năm 3, thạc sĩ năm 1, tiến sĩ năm 2

Học bổng chứng khoán Nhật Bản

Số tiền được trợ cấp: 45,000 yên/ tháng

Nơi xin học bổng: trường đại học tại Nhật Bản.

Học bổng hợp tác quốc tế ngân hàng Sumitomo Mitsui

Số tiền được trợ cấp: 150,000 yên/ tháng

Nơi xin học bổng: trường đại học tại Nhật Bản.

Học bổng ngân hàng Mitsubishi

Số tiền được trợ cấp: 70,000 yên/ tháng

Nơi xin học bổng: trường đại học tại Nhật Bản.

Học bổng AEON

Số tiền được trợ cấp: 100,000 yên/ tháng + học phí

Nơi xin học bổng: trường đại học tại Nhật Bản.

Học bổng JEES (tổ chức hỗ trợ giáo dục quốc tế Japan)

Số tiền được trợ cấp: 50,000 yên/ tháng

Nơi xin học bổng: trường đại học tại Nhật Bản.

Học bổng Takano‒Gakujyutsu Shinko‒Zaidan Foundation

Số tiền được trợ cấp: 40,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 1 năm

Nơi xin học bổng: trường đại học tại Nhật Bản.

Học bổng Jissenn Women’s Educational Institute Almunae Group (cho nữ sinh)

Số tiền được trợ cấp: 40,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 1 năm

Nơi xin học bổng: trường đại học tại Nhật Bản.

học bổng cho du học sinh tại nhật 1

Học bổng Tobemaki Scholarship Foundation (năm 3 trở lên)

Số tiền được trợ cấp: 50,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 1 năm

Nơi xin học bổng: trường đại học tại Nhật Bản.

Học bổng quốc tế Kobayashi (năm 3 trở lên)

Số tiền được trợ cấp: 50,000 yên/ tháng

Nơi xin học bổng: trường đại học tại Nhật Bản.

Học bổng MHI Global Scholarship

Số tiền được trợ cấp: 80,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 2 năm

Nơi xin học bổng: trường đại học tại Nhật Bản.

Học bổng The Trade Promotion Foundation

Số tiền được trợ cấp: 100,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 2 năm

Nơi xin học bổng: trường đại học tại Nhật Bản.

Học bổng Tatsunoko Foundation (năm 2 trở lên)

Số tiền được trợ cấp: 100,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 2 năm

Nơi xin học bổng: trường đại học tại Nhật Bản.

Học bổng Kawaguchi Shizu Memorial Scholarship

Số tiền được trợ cấp: 60,000 yên/ tháng

Thời gian trợ cấp: 1 năm

Nơi xin học bổng: trường đại học tại Nhật Bản.

Còn tiếp …

© Copyright 2023 Aloha