Trung tâm tư vấn du học Aloha

Du học Aloha được thành lập vào năm 2016, Aloha luôn hướng tới mục tiêu vào năm 2025 sẽ đưa được 5.000 học viên sang học tại nước ngoài. Vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực hàng ngày để hoàn thành sứ mệnh đó.

Ngoài ra Aloha có một phương châm "ai cũng sang nước ngoài được"
Chính vì vậy hàng ngày chúng tôi săn tìm các chương trình học bổng, các chương trình được tài trợ phí nhằm mục tiêu bất cứ học sinh nào dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần có ước mơ học tập và làm việc tại nước ngoài thì chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức có thể.
Đặc biệt Aloha luôn đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình học tập và làm việc tại nước ngoài. Vậy nên Alojob ra đời nhằm mục đích giới thiệu học viên của mình đến với những doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Kết nối thành công

du học nhật
generic
team building