• 0973.344.828 -
  • aloha.edu.vn@gmail.com

Túc từ là gì? Cách để phân biệt các túc từ

Túc từ là gì?, trong tiếng Anh túc từ là một từ loại và nó đóng vai trò rất đặc biệt trong câu, nó theo sau động từ chính để bổ nghĩa cho động từ. Tuy nhiên thì túc từ vẫn là một khái niệm khiến rất nhiều người cảm thấy rất khó khăn và lúng túng khi sử dụng. Vậy để hiểu thêm về Túc từ là gì?

Túc từ là gì?

Khi chúng ta học tiếng anh chắc hẳn cúng rất nhiều bạn chưa biết sử dụng túc từ và chưa hiểu nó là gì, cụ thể thì túc ngữ có tên gọi khác là tân ngữ (Object), thường được sử dụng để ám chỉ một đối tượng chịu sự tác động mạnh của một hành động nào đó. Khi túc từ giữ vai trò là danh từ thì không có biến thể, tuy nhiên nếu túc từ được sử dụng như đại từ nhân xưng thì cần có sự biến thể.

Hiểu đơn giản hơn thì túc từ được hiểu như là một bộ phận của câu và nó đóng vai trò cũng rất đặc biệt và thường đứng sau động từ chính. Túc từ thường đứng ở cuối câu và có tác dụng giúp câu văn trở nên phong phú, đầy đủ ý nghĩa, biểu đạt được mong muốn của người nói tốt hơn. Tuy nhiên, rất nhiều người khi học và sử dụng tiếng Anh thường dễ hiểu lầm giữa Túc từ – Objects với Túc từ Đại từ Nhân xưng – Objects Pronouns.

Khi nói: “Tôi thích bạn” thì:

  • Tôi là chủ từ, kẻ phát sinh ra hành động
  • Thích là động từ diễn tả hành động của chủ từ
  • Bạn là kẻ chịu tác động của hành động do chủ từ gây ra.

Chữ bạn là một túc từ (Object).

  • Túc từ là từ chỉ đối tượng chịu tác động của một hành động nào đó.
  • Hầu hết các danh từ khi đứng ở vị trí túc từ không có gì thay đổi nhưng khi là các đại từ nhân xưng thì cần có biến thể.

Khi dùng túc từ ta cũng cần phân biệt giữa túc từ trực tiếp (direct object) và túc từ gián tiếp (indirect object).

Xét câu này: Tôi viết một bức thư cho mẹ tôi. (1)

Ở đây có đến hai đối tượng chịu tác động của hành động viết là bức thư và mẹ tôi. Trong trường hợp này bức thư là túc từ trực tiếp, mẹ tôi là túc từ gián tiếp. Thường các túc từ gián tiếp có to đi trước.

Lưu ý: khi túc từ gián tiếp không đi ngay sau động từ thì phải có to ở trước. Ngược lại không cần phải thêm to.

Túc từ là gì

Túc từ tiếng Anh là gì?

Túc từ tiếng Anh là ” Object”.

Cách phân biệt các loại túc từ trong tiếng Anh:

Túc từ – Object

Túc từ thường là những từ đi theo sau động từ chính, ta có thể tìm hiểu qua ví dụ về túc từ dưới đây:

Ví dụ : I go to work (Tôi đến cơ quan)

Ở đây, “work” trong câu được hiểu là một danh từ, tuy nhiên do nó đứng sau động từ chính trong câu nên nó giữ vị trí là một túc từ.

Túc từ Đại từ Nhân xưng – Object Pronouns

Túc từ đại từ nhân xưng là những túc từ đi theo đại từ nhân xưng. Đây là cụ thể hơn, hãy cùng phân tích ví dụ sau:

Ví dụ : “Trang asked me if I could lend her my book” – cô ấy hỏi tôi rằng liệu cô ấy có thể mượn sách của tôi.

Trong ví dụ trên, “me” đứng sau động từ chính có thể kết luận là túc từ. Thay vì nói “She asked I” phải chuyển thành “She asked me”. Do đó, “me” là túc từ đại từ nhân xưng. Từ sự khác biệt trên, khi những túc từ đại từ nhân xưng nằm ở trong Object thì ta phải chuyển nó theo quy tắc trong bảng sau:

Túc từ gián tiếp (indirect object) và túc từ trực tiếp (direct object)

Trong tiếng Anh có hai loại túc từ cơ bản là túc từ gián tiếp và túc từ trực tiếp. Khi sử dụng túc từ ta cũng cần phân biệt giữa túc từ trực tiếp và túc từ gián tiếp. Tại sao lại có sự phân loại như vậy? Hai loại túc từ này có gì khác nhau, được sử dụng như thế nào?

Túc từ gián tiếp – indirect object

Trong tiếng Anh, khi sử dụng túc từ gián tiếp trong câu thường có giới từ (Preposition) đi kèm. Để xác định túc từ gián tiếp, bạn cần tìm hiểu đâu là đối tượng chịu tác động của hành động. Chẳng hạn: “I write a letter to my friend”.

Trong câu trên, tôi viết một bức thư cho bạn tôi. Có nghĩa là lá thư (“letter”) là đối tượng trực tiếp chịu tác động. Trong khi đó, bạn tôi (“my friend”) là đối tượng chịu tác động gián tiếp. Do đó, “my friend” là túc từ gián tiếp trong câu này.

Túc từ trực tiếp – direct object

Khác với túc từ gián tiếp, túc từ trực tiếp có thể đứng một mình trong câu mà không cần giới từ đi kèm. Cũng ví dự trên, ta thấy “ a letter” cũng là một túc từ, cùng với túc từ “my friend” đều chịu tác động của việc viết thư. Tuy nhiên, “a letter” là túc từ trực tiếp nên đứng trước nó không có giới từ.

Cách tìm túc từ gián tiếp

Túc từ gián tiếp trong câu là đối tượng nhận của túc từ trực tiếp. Nói dễ hiểu hơn, khi bạn đã tìm được túc từ trực tiếp, chỉ cần đặt thêm câu hỏi “ai sẽ nhận nó” (túc từ trực tiếp) và đáp án bạn tìm ra chính là túc từ gián tiếp.

Ví dụ: “I write a letter to my friend”

Túc từ là gì

Trên đây là một số thông tin về Túc từ là gì mà Aloha.edu.vn muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng nội dung trên sẽ giúp các bạn hiểu thêm về Túc từ là gì.

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin khác thì hãy đón đọc những bài viết mới của chúng tôi nhé!

© Copyright 2023 Aloha